Försäkring

WilnursDans frånskriver sig ansvar för kundförsäkring.  Det är upp till dig som kund att se till att du eller ditt barn har en egen försäkring som gäller om en skada skulle uppstå under ett Zumba träningspass!