Anmälning och betalningsvillkor


Vår/Höstkurser 2021


Detta gäller alla kurser, Master Classer och Workshop

Betalning erläggs senast 10 dagar innan kursen startar via Bankgiro 651-6843.

All dans och fitness-träning sker på egen risk och vid sjukdomstillstånd i samråd med läkare. Föräldrar ansvar för sina barns träning och dans.

Terminen består av 12 veckor med uppehåll på respektive sportlov vecka.7, påsklov vecka 14 och novemberlov vecka 44(endast hösttermin). Skolan är stängd under sportlov, påsklov och novemberlov. Eventuellt missade klasser tas igen på lovet.

Vid betalning via Bankgiro måste du ange ELEVENS NAMN och KURSNAMN vid inställd kurs återbetalas avgiften.

Ångervecka för nybörjarkurser

På nybörjarkurser har eleven en ångervecka. Ångervecka innebär att om eleven går på ett kurstillfälle och sedan ångrar sig under de 3 första veckorna återbetalas kursavgiften med ett avdrag på 300:- för administrationsavgift, plus avdrag för det kurstillfälle ni har deltagit i. (Varje kurstillfälle kosta 100:- och danskurs för barn kostar 1200:-)

Avhoppet från kursen skall meddelas skriftligt till w@wilnursdans.se inom 5 dagar från första kurstillfället för att ångerveckan skall kunna utnyttjas.


Ångervecka för Fortsättningskurser
(Fortsättningskurser har ingen ångervecka)
Betalning erläggs senast 15 dagar innan kursen startar via Bankgiro 651-6843. OBS: KLIPPKORT ÄR GILTIGA EN TERMIN!
Vid betalning via Bankgiro måste du ange ELEVENS NAMN, KURSNAMN och PERSONNUMMER. Vid inställd kurs återbetalas avgiften.

Wilnursdans följer konsumentverkets rekommendationer som bl.a. innebär:


Om du avbokar ditt deltagande senast 10 dagar före kursstart/workshop eller MC  är du ej betalningsskyldig. Om du avbokar ditt deltagande 5 dagar eller färre före kursstart/workshop eller MC,  eller under terminen, är du betalningsskyldig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort som omöjliggör deltagande.

I dessa fall, behöver dock Wilnursdans få se läkarintyg eller flyttanmälan som styrker detta för att återbetalning av kursavgift ska kunna göras.

Om du avbryter din kurs p.g.a. sjukdom, skada eller flytt till annan ort skall du omedelbart meddela Wilnursdans detta skriftligt via e-post w@wilnursdans.se

Läkarintyg skall vara Wilnursdans tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter kursen. Återbetalning sker för de gånger som återstår av kursen från och med att du meddelat oss på Wilnursdans. Wilnursdans tar ut en administrationsavgift på 300:- för att göra återbetalningen.